Bölüm Hakkında

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde otuz beş öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Psikoloji Bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Bugün ise lisans programına kayıtlı dört yüzden fazla öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüz Deneysel Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünün Felsefe ve Sosyoloji Bölümleri ile yandal anlaşması bulunmaktadır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Psikoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. Yüksek Lisans programımız Adli Psikoloji ile Nörobiyopsikoloji modüllerinde öğrenci almaya başlamıştır. 

Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD) psikoloji lisans programları için önerdiği standartlar esas alınarak hazırlanmış olan Psikoloji lisans programının içeriğinde ilk iki yıl psikoloji biliminin temel kuramlarına ve alanlarına ilişkin derslere, üçüncü ve dördüncü yıllarda da psikoloji biliminin ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik alanlarında teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin farklı alt alanlarında çalışacak, meslek etiğine sadık, psikolojide temel kuram ve yöntem bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler psikolojinin çeşitli alanlarında veya farklı bilim dalları ile birlikte disiplinler arası alanlarda çalışabilmektedir. Psikoloji Bölümü mezunlarının çalışma alanları: ruh sağlığı ve fiziksel hastalıklar alanında hizmet veren klinikler, okul öncesi kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar (okullar ve rehberlik araştırma merkezleri), özel eğitim merkezleri, Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlar, şirketlerin insan kaynakları birimleri ve psikoteknik değerlendirme birimleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yer almaktadır. Ayrıca psikoloji lisans programından mezun olan öğrencilerin psikolojinin farklı alt alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hayatlarına devam etmeleri de mümkündür. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak önümüzdeki yıllarda doktora programı açılması yönünde çalışmalar sürmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Erasmus+ Programı kapsamında Almanya’da Ruhr University Bochum ve İtalya’da University of L’aquila Psikoloji Bölümleri ile anlaşma yapmıştır. Ayrıca Mevlana Programı kapsamında Bosna-Hersek’de Saraybosna Üniversitesi ve Gürcistan’da Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümleri ile yapılan ikili anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz bu üniversitelerden ders alma hakkına sahip olabilecektir.

 

 
Eklenme tarihi :19.10.2022 12:03:38
Son güncelleme : 25.04.2023 15:41:03