A.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD) psikoloji lisans programları için önerdiği standartlar esas alınarak hazırlanmış olan Psikoloji lisans programının içeriğinde ilk iki yıl psikoloji biliminin temel kuramlarına ve alanlarına ilişkin derslere, üçüncü ve dördüncü yıllarda da psikoloji biliminin ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik alanlarında teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin farklı alt alanlarında çalışacak, meslek etiğine sadık, psikolojide temel kuram ve yöntem bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu amaçla belirlenen, Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümü program çıktıları aşağıda verilmiştir.

Psikoloji hakkında kuramsal bilgi ve uygulamaya dönük becerileri birlikte kullanmak.
Psikolojinin tüm alt alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak.
Bireysel ve toplumsal süreçlerle ilgili Psikoloji bilimi çerçevesinde bakış açısı kazanmak.
Deney tasarlama, veri toplama, analiz etme, bulguları yorumlama ve raporlama becerisi kazanma.
Akademik bilgiye ulaşma becerisi kazanmak.
Elde edilen bilgiyi ve düşünceyi sözel ve yazılı olarak aktarabilme becerisi kazanmak.
Meslek etiğine ilişkin farkındalık kazanmak ve etik ihlalllerinde yapılması gerekenleri öğrenmek.
Alanla ilgili uluslarası bilimsel literatürü takip edebilme becerisi kazanmak.
Genel psikoloji tarihini bilme; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanımak.
Uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarını tanımak.
Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak. 
Eklenme tarihi :19.10.2022 13:57:57
Son güncelleme : 19.10.2022 13:57:57